Site Tools


nowywebewid:narada_koordynacyjna

Film instruktażowy do Portalu Narada Koordynacyjna:

https://drive.google.com/file/d/1xSPH5nagngGzNye7l7C80QHoG3bDAZ_6/view

Ideą Portalu jest umożliwienie branżystom uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej za pośrednictwem e-usług.

Aby użytkownik miał dostęp do spraw, w których powinien zająć stanowisko konieczne jest powiązanie go z konkretną branżą (powiązania dokonuje administrator WebEWID w Starostwie).

Widok okna głównego narady koordynacyjnej

Okno główne portalu domyślnie przedstawia listę spraw opłaconych, dla których proces uzgadniania nie został zakończony. Pozostałe sprawy możemy wyszukać po zastosowaniu odpowiednich kryteriów filtrowania (panel po lewej stronie):

 • według danych podstawowych, takich jak: sygnatura, stanowisko branżysty, status sprawy, stan realizacji inwestycji, wnioskodawca, inwestor,
 • według daty narady, daty zgłoszenia lub daty uzgodnienia,
 • według lokalizacji inwestycji,
 • według narysowanego zakresu geometrycznego.

Widok okna głównego narady koordynacyjnej z ikonami zaznaczonymi czerwonymi cyframi od 1 do 7

Po wybraniu konkretnej pozycji z listy spraw użytkownik ma możliwość:

 • sprawdzenia szczegółów danej sprawy (1),
 • wyszukania sprawy na podstawie narysowanego na mapie zakresu geometrycznego (2),
 • podglądu, pobrania dokumentacji cyfrowej dokumentu przychodzącego (wniosku), dodatkowo funkcja podglądu pliku dxf (3),

Widok okna dokumenty dla sprawy i wniosku z zaznaczoną na czerwono funkcją umożliwiającą podgląd pliku dxf

 • podglądu, pobrania dokumentów wychodzących powiązanych ze sprawą UDP (4),
 • podglądu/wrysowania zakresu sprawy (5),
 • podglądu wszystkich stanowisk do sprawy przekazanych przez pozostałych przedstawicieli branż (6)

Widok okna stanowiska dla sprawy z zaznaczonymi na czerwono miejscami selekcji branży, selekcji narady, podglądy i wrysowania zakresu dla stanowiska

 • dodawania/edycji swojego stanowiska wraz z możliwością dodania zakresu geometrycznego, którego dotyczy opinia (7)

Widok okna mojego stanowiska dla sprawy z zaznaczonymi na czerwono miejscami wyboru stanowiska, modyfikacji i podglądu zakresu, zdefiniowania tekstu, zatwierdzenia zmiany, wyjścia z okna

nowywebewid/narada_koordynacyjna.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1