nowywebewid:e-uslugi_dla_podmiotow_realizujacych_zadania_publiczne

Portal PRZP

Ta E-usługa przeznaczona jest tylko dla podmiotów realizujących zadania publiczne na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Pozwala na złożenie wniosku o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art.40a ust.2 pkt 4 a i b PGiK. Do usługi należy zalogować się przez Profil Zaufany:

Widok okna logowania do profilu zaufanego


Portal PRZP

Po zalogowaniu do Portalu Użytkownik zostaje przekierowany do strony służącej do składania wniosku do realizacji zadania publicznego.

Istnieje możliwość przełączenia się między trzema Panelami: Panel składania wniosków, Lista złożonych wniosków oraz Mapa.

Widok opcji portalu


Składanie wniosku

Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz ze strony startowej modułu:

Cel przetwarzania materiałów - w tym punkcie Użytkownik wskazuje podstawę prawną na mocy której realizuje zadanie publiczne:

Widok elementu celu przetwarzania materiałów

Okres - tu Użytkownik wskazuje okres czasu w jakim ma być udostępniony wgląd

Rejestr - tu użytkownik wskazuje zbiór danych do którego wnioskuje o wgląd

Widok opcji czasu w jakim ma być udostępniony wgląd

Wybierz rodzaj zakresu - tu Użytkownik może wskazać obszar dla którego wnioskuje o wgląd. Można użyć panelu wyszukiwania po atrybutach lub wskazać zakres z mapy:

Widok opcji wyboru rodzaju zakresu

Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy - w tym polu Użytkownik wskazuje dane osoby wskazanej przez Podmiot do kontaktów w sprawie realizacji Wniosku. Można pobrać dane petenta logującego się za pomocą Profilu Zaufanego lub wpisać dane samodzielnie do formularza:

Widok opcji osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony wnioskodawcy

Wybierz rodzaj pełnomocnictwa - tu Użytkownik może wskazać Mocodawcę (np. instytucję, w której jest zatrudniony, a dla której wnioskuje o dostęp):

Widok opcji wyboru rodzaju pełnomocnictwa

W przypadku pełnomocnictwa pisemnego, należy załączyć podpisany elektronicznie dokument z treścią pełnomocnictwa dla zalogowanego wnioskodawcy. W przypadku pełnomocnictwa ustawowego, dokument nie jest obowiązkowy.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól użytkownik może wysłać wniosek za pomocą przycisku Ikona z białym napisem Złóż wniosek na zielonym tle lub podglądnąć jak wniosek będzie wyglądał Ikona z białym napisem Podgląd wniosku na niebieskim tle


Lista Spraw

Użytkownik może podejrzeć swoje sprawy z poziomu górnego panelu za pomocą przycisku “Lista spraw” Ikona z białą listą i białym napisem Lista spraw na granatowym tle

W otwartym oknie pojawi się tabela ze wszystkimi sprawami powiązanymi z kontem Użytkownika, można je dokowlnie wyświetlać za pomoca filtrów:

Widok okna portalu projektanta


Po zakończeniu pracy należy się wylogować klikając w swój login w prawym górnym rogu aplikacji: Widok okna wylogowania z profilu zaufanego

nowywebewid/e-uslugi_dla_podmiotow_realizujacych_zadania_publiczne.txt · Last modified: 2022/11/04 15:16 by 127.0.0.1